Teenindus
Teenindus jagatakse: perioodiliseks hoolduseks, garantiiremondiks ning kapitaalremondiks (vastavalt tehase poolt antud normeeringutele).
Teenindust teostatakse nii kliendi juures meie liikuvate brigaadidega kui ka firma servise-territooriumil.
Koht ja aeg lepitakse kliendiga kokku peale tööde mahukuse väljaselgitamist.
Esimene tõstuki hooldus teostatakse peale 100 esimese töötunni läbimist.
Meie käest ostetud kasutatud tõstukil on tehtud täielik tehniline hooldus. Kasutatud tõstukit hooldatakse intervaliga 250 m/t.
See skeem on tsükliline, peale esimest hooldust järgmine plaanitud hooldus tuleb peale 250 mototundi.
Palume Teid täita osas KONTAKT spetsiaalse vormi ja anda täiendavat informatsiooni tõstuki kohta (mudel, seerianumber, masti tüüp, töötunnid) ning kõik defektid või rikked, mis häirivad Teie tõstuki normaalset tööd. See informatsioon aitab meid korraldada hooldusvisiiti Teie juurde.
Copyright © 2006 Alimper. All rights reserved. Exclusive DESIGN

VARUOSADE PÄRING

AKU PÄRING

KAMPAANIA